background
logotype

Híreink

Óvodai beiratkozás

H I R D E T M É N Y

a 2017/2018. nevelési évre

az Erdőtelki Kerekerdő Óvodába

történő óvodai beiratkozásról


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Bővebben: Óvodai beiratkozás

Eboltás

Új polgármesteri hivatal készül

Jellegzetes, szembetűnő épület a jelenlegi Községháza, de már nem sokáig áll Erdőtelek központjában: volt rá több, mint száz éve. Meghaladta a kor, és csak a baj van vele fenntartási szempontból, így hamarosan lebontják, és újat húznak fel helyette, amely tágas, kétszintes és energiatakarékos lesz.

Forgács Jánosné polgármester tájékoztatása szerint az új, a mainál több funkciót vivő önkormányzati hivatalban helyet kap az eddig máshol található házasságkötő terem, de lesz irattár is a kétszintes épület emeletén, alul pedig az ügyfélfogadó tereket lehet majd felkeresni. Elöl pedig új közösségi tér lesz, s a szomszédos, ugyancsak régi két épületet is a földdel teszik egyenlővé.

A forrást az a 112 milliónyi állami juttatás jelenti ehhez, amelyet a hitel nélkül gazdálkodó települések számára biztosít a kormányzat. Az új Polgármesteri Hivatal felépítése mellett ebből a "hitelmentességi" keretből tervezik utak és más közintézmények felújítását is, összegezte Forgács Jánosné.

forrás: hatvanonline.hu

Általános iskolai beiratkozás

HEVES MEGYEI KORMANYHIVATAL

HEVESI JÁRÁSI HIVATALA

HIVATALVEZETŐ

KÖZLEMÉNY

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. S (7) bekezdése alapján „Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 22962012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. S (1) bekezdés c) pontja az Nkt. 50. S (7) bekezdésében foglalt feladatok ellátásra a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalát, mint köznevelési feladatokat ellátó hatóságot jelöli ki.

A fenti jogszabályhelyek alapján a 2017/2018. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját az alábbiak szerint határozom meg:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Bővebben: Általános iskolai beiratkozás

2019  Erdőtelek Község Hivatalos Oldalai   globbers joomla templates